Take the Water2Energy Challenge

Home

Nedostatek energetických zdrojů je jednou z největších výzev, kterým čelí dnešní společnost. Využívání energie má přímý vliv na životní prostředí skrze těžbu a spotřebu přírodních zdrojů při výrobě paliv, stejně jako prostřednictvím emisí skleníkových plynů a klimatických změn, které vznikají spalováním fosilních paliv. Jedním ze způsobů řešení těchto komplexních problémů je zvýšení energetické efektivity a využívání obnovitelných zdrojů energie. Světová ekonomika musí produkovat více s méně zdroji, přinášet větší přidanou hodnotu za použití menšího množství vstupů, a to využíváním energetických zdrojů trvale udržitelným způsobem a výrazným omezováním emisí skleníkových plynů, které vedou k boji proti klimatickým změnám.

 

Společnosti skupiny Veolia Water, poskytující vodohospodářské a kanalizační služby po celém světě, připravily program Water2Energy, tj. management energie ve vodohospodářských a kanalizačních zařízeních. Jeho cílem je pomoci podnikům, institucím a municipalitám využívat energii efektivněji a spoléhat se na čisté a obnovitelné zdroje energie v řízení vodovodních a kanalizačních služeb. V roce 2010 bylo ve společnostech Veolia Water 11% celkové spotřeby energie vyprodukováno z obnovitelných zdrojůProjekt Water2Energy překvapením soutěže Best Innovator 2012
Praha, 30. listopadu 2012

Poradenská společnost A. T. Kearney vyhlásila 30. listopadu v pražské Národní technické knihovně výsledky soutěže v řízení inovací „Best Innovator 2012". Vítězem prvního ročníku se v kategorii velkých podniků stala společnost LINET, přední výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek. V kategorii malých a středních podniků zvítězila společnost COMTES FHT zaměřující se na aplikovaný materiálový výzkum a výzkum v oblasti tepelného zpracování kovových materiálů.

Mimo hlavní ceny předala společnost A. T. Kearney cenu „Největší překvapení soutěže“ společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA. Cenu obdržela za zavedení inovačních postupů a konkrétně za realizovaný projekt Water2Energy. Tento projekt umožňuje smluvním partnerům společnosti Veolia Voda dosahovat snižování nákladů na spotřebu elektrické energie při výrobě, distribuci, odvádění a čištění vod a zároveň maximalizuje využití energetického potenciálu při zajištění těchto procesů.

Cenu za společnost převzal technický ředitel Ondřej Beneš, který poděkoval organizátorům za to, že díky soutěži bylo možné lépe identifikovat proces řízení inovací ve společnosti. Zmínil i roli, kterou ve skupině Veolia Voda hraje projekt IDEO, kdy jsou vlastní zaměstnanci kontinuálně motivováni (vč. finančního ohodnocení) předkládat i realizovat nové návrhy směrem k optimalizaci procesů a provozů.

Soutěž Best Innovator je výjimečná tím, že nehodnotí konkrétní inovace, ale postup, kterým společnosti inovace řídí. Navíc jde nejen o inovace produktů a služeb, ale také o inovace procesů nebo obchodních modelů společností. Celkem o soutěž projevilo zájem bezmála 100 společností působících v České republice, do finále postoupilo 20 firem.