Take the Water2Energy Challenge

Investujte do obnovitelných zdrojů

Nabízíme služby pro zákazníky, kteří chtějí investovat do výroby energie z obnovitelných zdrojů:

 
  • ingeneering a studie technicko-ekonomické proveditelnosti
  • projektová a administrativní příprava
  • analýza přínosů a nákladů
  • technická podpora při realizaci projektu (školení personálu, služby v oblasti provozu a údržby, nákup atd.).

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla nabízejí efektivní řešení pro vytápění a chlazení budov a dalších prostor. Tepelné čerpadlo pracuje na principu absorpce tepla na jednom místě, jeho přenosu a uvolnění na jiném místě. Voda nebo odpadní vody jsou zdrojem energie, kterou lze pomocí tepelných čerpadel využít k vytápění a chlazení budov.

Solární sušení čistírenského kalu

Solární sušení je proces sušení kalu tepelnou konvekcí, při níž se vlivem slunečního záření z kalu odpařuje voda. Je-li sušárna zcela zakryta transparentní střechou a stěnami (jako skleník), vzniklý skleníkový efekt urychluje vysoušení. Solární sušení kalu vykazuje nízké provozní náklady na energie.

Vodní mikroelektrárny

Hydroenergetika využívá pohybu vody k výrobě elektřiny. Vodní turbíny lze instalovat do vodovodních či kanalizačních systémů a zařízení, a využívat tak spád vody (surové nebo upravené vody/odpadní vody) k výrobě elektrické energie.

Energie z biomasy

Energie z biomasy pochází z organické hmoty, jež se spaluje nebo přeměňuje na palivo. Organické materiály vzniklé při úpravě vody nebo čištění odpadních vod lze přeměnit na energii.
Jde například o:
• bioplyn vznikající při fermentaci kalu
• spalování kalových pelet (po vysušení kalu) v elektrárnách.

Větrná energie

Člověk využívá větrnou energii již po staletí. Moderní „větrné mlýny“ – větrné turbíny – umějí využít energii větru k výrobě elektřiny. Větrné turbíny lze instalovat i v areálech úpraven vod a čistíren odpadních vod.

Sluneční energie

Fotovoltaické panely (přímá přeměna slunečního světla na elektřinu) lze instalovat na střechy a další plochy v areálech úpraven vod a čistíren odpadních vod.