Take the Water2Energy Challenge

Čistírna odpadních vod Braunschweig (275 000 E0)

Čistírna odpadních vod v současné době dosahuje 100% soběstačnosti ve spotřebě elektřiny.

Německo, Braunschweig

BS|ENERGY, dceřinná firma společnosti Veolia Wasser, provozuje čistírnu odpadních vod ve městě Braunschweig (250 000 obyvatel).

Čistírna odpadních vod Braunschweig

 
  • Biologická čistírna s termofilní stabilizací kalu
  • Kapacita: 275 000 ekvivalentních obyvatel
  • Přítok odpadní vody: 52 000 m3/den
  • Společná fermentace kalu s biologickým odpadem (tuk a olej) a využití bioplynu k výrobě elektřiny a tepla
  • Recyklace bioplynu ze skládky odpadů
  • Recyklace metanu získávaného z fermentace nedaleké skládky rostlinného odpadu.

Program Water2Energy

 

Čistírna odpadních vod je v současné době 100% soběstačná ve spotřebě elektrické energie díky využívání bioplynu k vlastní výrobě energie a instalaci vysoce účinných kogeneračních jednotek.

 


V současné době probíhá ve spolupráci s řadou partnerů1 výzkumný projekt CoDiGreen, jehož cílem je zvýšit produkci bioplynu tepelnou hydrolýzou kalu spolu se společnou fermentací kalu, tuků a trávy. Probíhá plný zkušební provoz, při němž se vyhodnocuje společné zpracování zeleného rostlinného odpadu. Cílem je získat z trávy dusík, vyrábět více elektrické energie, než spotřebuje provoz čistírny, a přebytek prodávat do rozvodné soustavy.

 

1 PARTNEŘI :
Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB), Berliner Wasserbetriebe (BWB), TU Braunschweig - Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISWW), Stadtentwässerung Braunschweig (SE/BS), Abwasserverband Braunschweig (AVB), Anjou Recherche (AR)