Take the Water2Energy Challenge

Čistírna odpadních vod Budapešť-Jih (296 000 E0)

Čistírna odpadních vod v současné době dosahuje 80–90% soběstačnosti ve spotřebě elektřiny.

Budapešť, Maďarsko

FCsM (ČOV Budapešť), firma ve společném vlastnictví společnosti Veolia Víz a města Budapešť, je koncesionářem čistírny odpadních vod v Budapešti, kde žije celkem 1,8 mil. obyvatel.

Čistírna odpadních vod Budapešť-Jih

 
  • Biologická čistírna s anaerobní stabilizací kalu
  • Kapacita: 296 000 ekvivalentních obyvatel
  • Přítok odpadní vody: 80 000 m3/den
  • Kofermentace kalu s organickým odpadem a využití bioplynu k výrobě elektřiny a tepla.

Program Water2Energy

 

V letech 2004–2008 rozhodl koncesionář o přípravě a realizaci programu přestavby technologických procesů s cílem dosáhnout soběstačnosti ve spotřebě elektrické energie. Tento projekt zejména zahrnoval:

  • výměnu některých zařízení (dmychadla, provzdušňovací membrány, míchadla atd.) za energeticky méně náročné vybavení,
  • výměnu zahušťovací odstředivky za pásový zahušťovač.

 

Velkou ambicí bylo zavést kofermentaci kalu s organickým odpadem, a zvýšit tak produkci bioplynu. Celá řada místních producentů bioodpadů sice produkovala organický odpad, kterého se potřebovala zbavit (potraviny po doporučené době spotřeby), ovšem tento biologicky rozložitelný odpad byl balený a jako takový zcela nevhodný pro přímé zpracování ve fermentačních reaktorech.

Společnost Veolia Víz vyvinula a patentovala technologii ECRUSOR®, která dokáže separovat organický materiál (z něhož se stane kaše vhodná pro fermentaci) a obaly. ECRUSOR® byl na ČOV Budapešť-Jih instalován v roce 2007.

Spotřeba elektrické energie ČOV se snížila o 20 % a zvýšilo se i množství bioplynu využívaného k výrobě elektřiny. Po zvýšení kogenerační kapacity (která v současné době limituje výrobu elektrické energie) bude dosaženo 100% soběstačnosti ve spotřebě elektrické energie.


Na ČOV Budapešť-Jih došlo díky realizaci programu Water2Energy ke zvýšení roční produkce bioplynu i elektrické energie z bioplynu.