Take the Water2Energy Challenge

ECRUSOR®

Historie

 

Při realizaci programu Water2Energy na ČOV Budapešť–Jih bylo zapotřebí sehnat nové zdroje organického odpadu, aby bylo možné získat více energie z bioplynu produkovaného kofermentací kalu a biologicky rozložitelného odpadu.

V Maďarsku byla celá řada firem připravena platit za zpracování svého „bezcenného“ odpadu. Naším úkolem bylo jen najít způsob, jak zpracovat prošlé balené potraviny a průmyslový odpad a dosáhnout vyšší produkce bioplynu.

Jelikož na trhu nebylo žádné vhodné zařízení, museli naši odborníci najít spolehlivý způsob, jak oddělit plastové a jiné obaly od organického odpadu: tím se stala technologie ECRUSOR®.

 

 

Co je to ECRUSOR®?

 

ECRUSOR® je patentované zařízení na drcení a třídění biologicky rozložitelného odpadu:

  • ECRUSOR® umí separovat organický odpad (kuchyňský odpad, prošlé jogurty, smetanu a další mléčné výrobky, prošlé potraviny, nápoje atd.) od jeho obalu.
  • ECRUSOR® zpracuje a homogenně smísí tekutý a pevný průmyslový potravinový odpad a připraví jej tak pro produkci bioplynu ve fermentačním reaktoru.
  • zbývající rozsekaný čistý obalový materiál je připraven ke spálení ve spalovně, případně k uložení na skládku

Zpracovávané materiály