Take the Water2Energy Challenge

Úspěšné projekty v Německu

Historie

Veolia Wasser GmbH, naše dceřiná společnost, která zásobuje pitnou vodou 4,6 milionu obyvatel a zpracovává odpadní vody od 5 milionů obyvatel více než tří stovek německých měst a obcí, se rozhodla prostřednictvím realizace programu Water2Energy snížit objem nakupované elektřiny.

Program Water2Energy

 

V současné době se realizuje komplexní akční plán zaměřený na snížení spotřeby energie, zvýšení využití bioplynu k výrobě energie a investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento plán zahrnuje:

 

  • zavedení komplexního systému energetického managementu,
  • výměnu znalostí a školicí program zaměřený na zvýšení odpovědnosti personálu za zvýšení energetické účinnosti,
  • řízení založené na sledování energetické výkonnosti a na souvisejících výkonnostních cílech,
  • přepracování provozních postupů, úpravu procesu zpracování, výměnu zařízení a související investiční akce, při nichž se vybírají zařízení s nízkými energetickými nároky,
  • rozšíření společného zpracování kalu a organického odpadu,
  • investice do zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Během tří let od roku 2008 do roku 2010 došlo k 15% poklesu objemu nakupované elektřiny a v budoucnu se očekává další snižování.

 

Objem nakupované elektřiny za rok (GWh)

Roční objem nakupované elektřiny společnosti Veolia Wasser mezi lety 2008 až 2010 poklesl o 15 %. V důsledku toho došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 5 600 tun uhlíkového ekvivalentu.

Příklad z Görlitzu

Na ČOV v Görlitzu (kapacita 140 000 EO) byl program Water2Energy realizován v letech 2004 až 2009. Roční spotřeba elektřiny na chod čistírny se snížila o 16 %, zatímco produkce elektrické energie z bioplynu vzrostla o 110%, což vedlo k 70% snížení množství elektrické energie nakupované z rozvodné soustavy.

Celková míra soběstačnosti ČOV ve spotřebě elektrické energie se díky tomu zvýšila ze 30 % na 72 %.

Příklad z Gery


Na ČOV v Geře (kapacita 200 000 EO) byl program Water2Energy realizován v letech 2007 až 2011. Energetické soběstačnosti (ve spotřebě elektřiny a tepla) čistírny bylo dosaženo rozšířením společného zpracování tuků a biologicky rozložitelného odpadu a modernizací a zvýšením kapacity kogenerační jednotky.

Díky tomu se v roce 2011 očekává dosažení plné soběstačnosti ČOV ve spotřebě elektrické energie.