Take the Water2Energy Challenge

Investice do malých vodních elektráren

Princip

 

Malé vodní elektrárny jsou malá zařízení využívající energii vodního spádu. Vodní energii lze získat všude tam, kde padá proud vody. Pro výrobu energie je důležitý vertikální pohyb vody (spád), protože rychlý tok sám o sobě neobsahuje dostatek energie pro smysluplné využití. Pro výrobu energie z vody jsou proto nezbytné dva předpoklady: průtok a spád. Výkon malých vodních elektráren je obvykle v rozsahu od 20 do 500 kW.

Schéma malé vodní elektrárny

Příklady: malá vodní elektrárna na úpravně pitné vody

Turbíny lze instalovat do vodovodní sítě v místě s konstantním průtokem vody, v němž je zároveň nutné (nebo možné) snížení tlaku v síti. Turbínu je nutné pečlivě sledovat a regulovat v závislosti na průtoku a tlaku v síti. Systém může být provozován nepřetržitě, či jen v určité době.

Příklady turbín instalovaných a provozovaných společností Veolia:

Příklady: malá vodní elektrárna na odtoku z čistírny odpadních vod

Je-li průtok a spád vyčištěných odpadních vod na výstupu z ČOV dostatečný, lze tam instalovat turbínu, která z vody získá energii a vyrobí z ní elektřinu.

Pro velmi různorodé průtoky lze použít všechny typy turbín. Turbíny mají obvykle vysokou účinnost (85-90%) a čím vyšší je průtok, tím vyšší je účinnost. Použitá technologie turbíny závisí na spádu vody.

Příklady turbín instalovaných a provozovaných společností Veolia: