Take the Water2Energy Challenge

Investujte do tepelných čerpadel

Princip

 

Tepelná čerpadla nabízejí energeticky účinnou alternativu ke kotlům a klimatizaci. Teplo přirozeně přechází z prostředí s vyšší teplotou do prostředí s nižší teplotou. Tepelná čerpadla ale umějí donutit teplo přecházet opačným směrem při využití relativně malého množství vysoce kvalitní hnací energie (elektřina, palivo nebo odpadní teplo o vysoké teplotě). Tepelná čerpadla tak umí přenášet teplo z přírodních tepelných zdrojů, jako je například voda, do budov nebo průmyslových objektů. Tepelná čerpadla lze rovněž využít k chlazení.

Protože tepelná čerpadla spotřebovávají méně primární energie než tradiční topné systémy, jsou důležitou technologií napomáhající ke snižování emisí skleníkových plynů.


Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla ve vodovodní síti

Naše německá dceřiná společnost OEWA Wasser a Abwasser GmbH vyvinula příslušnou technologii, která byla nedávno patentována.

 

Teplota vody ve vodovodní síti nebo na úpravně pitné vody se obvykle pohybuje v rozsahu od 8 °C do 12 °C. Tepelné čerpadlo přenáší teplo vody do topných těles, jejichž teplota může dosáhnout až 40 °C.

Zajištění bezpečnosti a kvality pitné vody:

  • instalace tepelného čerpadla do vodovodní sítě musí být speciálně schválena příslušnými orgány
  • údržbu tepelného čerpadla musejí provádět kvalifikovaní pracovníci


Příklad: tepelná čerpadla ve vodovodní síti

V Německu jsou tepelná čerpadla instalována v celé řadě úpraven pitné vody, kde nahrazují vytápění plynem (LPG) nebo elektřinou. Výsledkem získávání tepla z vody je úspora elektrické energie.

Instalace tepelných čerpadel může nahradit starý systém vytápění. Investice má obvykle optimální návratnost, pokud se jedná o nahrazení elektrického vytápění nebo plynového kotle či kotle na topný olej. Navíc se zvýší bezpečnost v okolí provozu, protože již není nutné s olejem či plynem manipulovat a skladovat je.

Tepelná čerpadla v Grimmě
Na úpravně pitné vody v Grimmě jsou instalována dvě tepelná čerpadla, každé o výkonu 38,5 kW, která za rok vyrobí 75 000 kWh tepla.


 

Tepelná čerpadla v kanalizační síti

 

Odpadní voda je zdrojem energie, kterou lze s pomocí tepelných čerpadel využít k vytápění nebo klimatizaci budov. Teplota odpadních vod je relativně vysoká – hodnoty pod 10 °C jsou poměrně vzácné a teplota se může někdy, zejména v létě, vyšplhat i přes 20 °C. Tepelná čerpadla v kanalizační síti jsou výborným zdrojem vytápění izolovaných objektů (jako jsou bazény, nemocnice, hotely atd.), kde se vyžaduje teplota v rozsahu 5 °C až 65 °C.

Příklad: tepelná čerpadla v kanalizační síti

Berlínská prodejna nábytku IKEA je vytápěna a klimatizována díky využití energie z odpadních vod společností Berliner Wasserbetriebe. Instalace, zahrnující obtočné potrubí z kanalizační sítě, tepelný výměník a tepelné čerpadlo, využívá tepelnou energii z odpadních vod a pokrývá 70% energie potřebné na vytápění objektu a 100 % energie nutné k jeho klimatizaci. Emise skleníkových plynů tak poklesly o 770 tun uhlíkového ekvivalentu za rok. Tepelný výkon instalace je 1 100 kW a chladicí výkon 1 700 kW.