Take the Water2Energy Challenge

Služby Water2Energy

Výchozí situace

 

Nakládáte s energií efektivně? Máte ve vašich provozech technologické objekty, kde byste chtěli dosáhnout vyšších energetických úspor? Chtěli byste získat více energie z obnovitelných zdrojů?

Spotřeba energií je zodpovědná za téměř 80 % emisí skleníkových plynů souvisejících s vodohospodářskými činnostmi. Zvyšování energetické účinnosti je proto jednou ze zásadních činností při ochraně životního prostředí ve vodohospodářském odvětví.

 

Naše řešení

Můžeme vám nabídnout celou řadu služeb v rámci programu Water2Energy, zaměřených na zvýšení energetické soběstačnosti vodohospodářských objektů cestou snížení spotřeby energie a zvýšení její výroby z obnovitelných zdrojů.


Díky know-how, které jsme získali a které postupně dále rozvíjíme v rámci celosvětových aktivit skupiny Veolia Water, jsme schopni poskytovat podporu a poradenství při přípravě a realizaci projektů zaměřených na zvýšení energetické účinnosti.

Program Water2Energy, určený pro soukromé i veřejné provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury, kteří chtějí zvýšit energetickou účinnost svých provozních objektů, je zaměřen na přípravu certifikace Záruky jakosti v souladu s budoucími normami systémů energetického managementu (EN 16001/ISO 50001).

 

Přínos

 

Optimalizace energetických nákladů provozu prostřednictvím snížení spotřeby energie a zvýšení objemu energie vyrobené interně z obnovitelných zdrojů.