Take the Water2Energy Challenge

Využijte energii z bioplynu

Nabízíme služby pro zákazníky, jejichž čistírna odpadních vod zahrnuje – nebo bude zahrnovat – zpracování kalu anaerobní stabilizací:


  • vyhodnocení energetické účinnosti
  • akční plán zvýšení množství vyrobené energie z bioplynu (organizace energetického managementu, výkonnostní cíle, úpravy pracovních postupů, změna technologií čištění odpadních vod a zpracování kalů a obměna zařízení pomocí vhodného investičního programu)
  • kombinovaná stabilizace kalů s externími biologicky rozložitelnými odpady
  • analýza přínosů a nákladů
  • technická podpora při realizaci akčního plánu (školení personálu, služby v oblasti provozu a údržby, nákup atd.).

Dosáhněte 100% energetické soběstačnosti čistírny odpadních vod

 

Naším konečným cílem je zajistit v rámci provozu čistíren odpadních vod výrobu takového množství energie z obnovitelných zdrojů, jež se alespoň rovná množství energie, kterou čistírna potřebuje pro svůj běžný provoz. Po úspěšné realizaci projektu se přinejmenším zvýší nezávislost čistírny na dodávkách elektrické energie.

Přeměna bioplynu na energii v čistírnách odpadních vod

 

Bioplyn, který lze vyrábět i v čistírnách odpadních vod, je jedním z nejdůležitějších obnovitelných zdrojů energie. Organická hmota z kalů se anaerobní fermentací přeměňuje na bioplyn, který běžně obsahuje více než 60 % metanu. Bioplyn se následně využívá při kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách. Výrobu bioplynu lze zvýšit kofermentací, tj. fermentací kalu společně s organickým odpadem jako je tuk, odpad ze zemědělských plodin či jiný organický tekutý nebo pevný odpad.

 

 

Naše reference

* Elektřina vyrobená v čistírně vydělená spotřebou elektřiny.